Viewing post categorized under: BusinessFebruary 9 / Business, BY ANY NAME

FFILM GYFFROUS ‘BY ANY NAME’ YN ENNILL DWY WOBR GAN YNG NGWYL FFILMIAU RHYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU

Canolfan Dylan Thomas, Abertawe. Dydd Mawrth 9fed Chwefror 2016

Mae cwmni cynhyrchu Ffilmiau Tanabi wedi derbyn dwy wobr gan Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Gogledd Cymru am y Ffilm Hir Orau a gynhyrchwyd yng Nghymru, gyda’u ffilm ‘By Any Name’.  Mae’r wedi ei seilio ar nofel boblogaidd  gan yr awdures enwog, Kathryn John. Dyfarnwyd hefyd gwobr yr Actores Orau i Samira Mohamed Ali, un o brif actorion y ffilm, allan o nifer o ymgeiswyr da.

Mae Samira Mohamed Ali’n chwarae rhan seicolegydd Dr. Elizabeth Santer, sy’n cael ei chymryd yn wystl gan John West a chwaraeir gan Cengiz Dervis – Actor ac arbenigwr gornestau ymladd. Bu rhaid i Samira, sy’n llysgennad yr elusen Cerebra, fynd drwy hyfforddiant personol dwys er mwyn medru ymdopi â gofynion corfforol caled y rôl hon. Mewn cyfweliad heddiw, dywedodd Samira “Rydw i wrth fy modd gyda’r wobr yma. Mae cael y cyfle i weithio yng Nghymru, yn enwedig yn Abertawe a Brycheiniog, wedi bod yn gyffrous dros ben, gan fod y rhan fwyaf o’m gwaith wedi bod dramor hyd yn hyn. Mi wnes i fwynhau chwarae gyferbyn â Cengiz gan ei fod yn actor mor dda ond roedd saethu’r ffilm mewn 16 diwrnod yn dipyn o gamp!”

Yn ddiweddar, cafodd  awdur y sgript, Kathryn John, ei henwi’n un o brif awduron penodol Amazon, ac mae ganddi hefyd broffil amlwg ar blatfformau ar-lein ar draws UDA , De America ac Ewrop. Mewn cyfweliad dywedodd “Rydw i wedi gwirioni’n lân bod ‘By Any Name’ wedi ennill y gwobrau hyn gan feirniaid rhyngwladol yn ei Gŵyl gyntaf un. Mae holl dîm Tanabi’n broffesiynol dros ben, ac yn benderfynol o gael popeth yn iawn. Dw i wedi sgwennu’r sgript gyda chymorth y cyfarwyddwr, ac roedd yn bleser cydweithio gydag Euros, yr actorion a’r criw i gyd. Dw i’n edrych ymlaen at weld y ffilm ar y sgrin fawr yn fuan”.

Meddai Euros Jones-Evans, Cyfarwyddwr ‘By Any Name’ – “Rydyn ni’n falch iawn bod ein ffilm hir gyntaf  wedi ennill y gwobrau hyn. Cawsom gefnogaeth anhygoel gan y tîm i gyd, yn cynnwys Coleg Gŵyr, Abertawe, Cyngor Abertawe a Heddlu De Cymru. Gyda’r ôl-gynhyrchu, cawsom y fraint o gyd-weithio gyda chyfansoddwyr enwog fel Crispin Merrell a Gordon Young i gwblhau’r gerddoriaeth a’r sain.  Mae’r ffaith ein bod wedi ein lleoli yng Nghanolfan Dylan Thomas yn bwysig wrth i ni baratoi ar gyfer ein ffilm hir nesaf o ran cael y gymuned leol i gymryd rhan yn ein prosiectau. Mae hyn yn rhan annatod o’n strategaeth 5-mlynedd  fel cwmni i ddod â buddsoddiadau i mewn i Gymru, a chreu swyddi sgiliau arbennig, cynaliadwy yn yr ardal ym myd y cyfryngau”.

Cafodd ein ffilm hir gyntaf ‘By Any Name’ ei derbyn gan Marie Adler, Prif Weithredwr cwmni yn Hollywood o’r enw Adler’s Adler & Associates Entertainment, Inc. Byddan nhw’n marchnata’r ffilm mewn Gwyliau Ffilm e.e. EFM Berlin, FILMART yn Hong Kong a Cannes. “Rydym yn gyffrous iawn ynglŷn â’r ffilm ‘By Any Name’ ac yn wirioneddol gredu yn Euros a Samira o Ffilmiau Tanabi. Bydd y ffilm hon yn gychwyn ar antur fawr iddyn nhw. Mae derbyn y gwobrau hyn yng Nghymru, gwlad sydd wedi ennill enw da drwy’r byd am ei hartistiaid gwych a’i sgriptwyr, yn gadarnhad gwych o hyn” meddai Adler.

Bydd ‘By Any Name’ yn cael ei dangos fel un o’r ffilmiau cyntaf ym mhumed Ŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin yng Ngwesty Parc y Strade o’r 9fed i’r 13eg o Fai. Meddai Kelvin Guy, sylfaenydd yr Ŵyl “Mae Gŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin wastad wedi bod yn awyddus iawn i gefnogi a hyrwyddo ffilmiau annibynnol, yn enwedig rhai sydd wedi eu cynhyrchu yma yng Nghymru. Dyna pam rydyn ni mor falch o ddangos ‘By Any Name’ yn un o’n digwyddiadau arbennig gyda’r nos.

January 3 / Business, Community

Happy New Year / Blwyddyn Newydd Dda

image1

We would like to wish all our partners and friends a great new year that will be filled with happiness and success, thank you for your continued support across the group. We are excited to be launching #Tanabi2020, our 5 year plan which will hopefully make a big difference in Wales, details will be announced in the coming months.

Blwyddyn Newydd Dda i’n partneriaid a ffrindiau, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at lansio ein cynllun #Tanabi2020 dros y 5 mlynedd nesaf efo’r gobaith o wneud gwahaniaeth mawr yng Nghymru, bydd manylion pellach yn dros y misoedd nesaf.

June 3 / Business, Marketing, Uncategorized

THE RICH RULES

EJE-KG-Picture-steps

Following the successful launch of The Rich Rules by social entrepreneur and star of Channel 4’s The Secret Millionaire, Kevin Green, Tanabi TV have been filming in readiness for delivery of exclusive online content to clients across the world. The international speaker and Guinness World Records holder has been working with the team at Tanabi over the last 4 years and we look forward to delivering the content by the end of July!