DYLUNIO LOGO/BRAND

Rydyn ni’n ymwybodol iawn mai hunaniaeth cleient ydi nodwedd bwysicaf ei gwmni – dyna sut maen nhw’n mynegi hanfod ei busnes. Drwy ddylunio a chreu logos o syniadau gwreiddiol, gallwn ddatblygu dyluniad unigryw sy’n eu cynrychioli nhw neu eu cwmni.  Gellir gwneud hyn ar gyfer Mentrau Bychain a Chanolig (SME) a busnesau sy’n cychwyn neu gwmnïau sy angen ail-ddylunio rhywbeth mwy cyffrous a ffres.

Gyda rhywbeth sy mor bwysig, mae’n amlwg fod mwy i ddatblygu hunaniaeth brand na chynllunio darlun tlws. Bwriad ein dylunwyr proffesiynol yw cyflwyno gwaith i’r cleient sydd yn awdurdodol, yn eglur ac yn rhoi sylw manwl i fanylion.

 

GWE-LETYA/ OPTIMEIDDIO PEIRIANT CHWILIO (SEO) /DATBLYGU GWEFAN 

Rydyn ni’n dylunio ac yn berchen ar nifer o dempledi addas  ar gyfer y cyfrifiadur, dyfeisiau symudol ac sy’n hawdd i’w defnyddio. Gellir teilwrio’r rhain ar gyfer gwefannau busnes rheolaidd, portffolios, siopau, tai bwyta, neu dim ond ar gyfer gofod personol. Mae ein holl wefannau’n lân, minimal ac effeithlon – bob amser yn cadw mewn golwg y defnyddiwr ar y diwedd. Yn ychwanegol at ein templedi arferol a dyluniadau ymatebol, mae Tanabi’n cynnig gwasanaethau ysgrifennu cynnwys ac ymgyrchoedd e-bost effeithiol. Rydym ni’n cynnig prisiau cystadleuol iawn, gyda’n tîm busnesi bach  dibynadwy iawn sy’n rhoi cymorth 24/7.  Yn Tanabi, rydyn ni’n cydweithio â chwmnïau gwe-letya dibynadwy, lle mae rheolaethau mewnol i sicrhau bod cleientiaid yn cael yr ‘amser mynd’ gorau (heb amser ‘di-fynd’),y  cyflymder mwyaf, a’r cymorth gorau wrth ddewis lleoliadau (yn ychwanegol at gynnwys ac ôl-ddolenni) yn y DU a’r

Brand Design
Brand + Website Design
  • Brand + Website Design From
  • £500
  • +VAT
Brand, website, SEO.
  • Brand Design, Website, SEO + 12 Month Hosting From
  • £750
  • +VAT