SEFYDLU CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Gyda thwf yn y Cyfryngau Cymdeithasol ym mywyd bob dydd, mae’n hanfodol i fusnesau newydd a’r rhai cyfredol fod â phresenoldeb cryf ar-lein. Mae’n system Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol (SMM)  wedi’i chreu a’i theilwra’n arbennig i sicrhau bod delwedd brand y cleient yn un cyson a pharhaol yn y cyfryngau cymdeithasol, a’r sianelau cyfathrebu a’r cyfryngau.  Bydd posib caniatáu i’r cwsmer addasu a gwneud newidiadau parhaus er mwyn addasu i’r farchnad, y rhan-ddeiliaid, technolegau datblygedig ac amgylcheddau cymdeithasol-ddiwylliannol. Mae gan Tanabi brofiad o’r cyfryngau cymdeithasol yn y DU, ac yn y farchnad fyd-eang – o osod y cyfrif cychwynnol , creu, monitro dyddiol a chynnal a chadw. Mae ein system SMM wedi ei dylunio i greu’r datrysiad perffaith ar gyfer unrhyw gleient sy’n chwilio am ffordd o gryfhau proffil brand o fewn y cyfryngau cymdeithasol, ac o bosib, greu twf yn y cwmni.

 

SIANELAU DIGIDOL

Gan fod cymaint o ddewisiadau a sianelau yn y farchnad ddigidol, rydyn ni’n deall pa mor bwysig yw sianelau Gwe i  drosglwyddo neges cwmni’n effeithiol. Mae nifer o gwmnïau wedi creu cynnwys fydd, gobeithio, yn ‘mynd yn firaol’, fel eu bod yn gallu rhannu eu neges gyda phobl gyffredin sy’n defnyddio’r We.  Gallwn greu a gosod sianel ddigidol ar-lein ar gyfer unrhyw fusnes neu gynnyrch. Bydd hyn yn galluogi cleient i farchnata’n uniongyrchol gyda chwsmeriaid ar-lein.  Rydyn ni’n cydweithio â’n cwsmeriaid, nid yn unig i greu a gosod y sianelau, ond datblygu strategaeth cwsmeriaeth a chynllun prosiect sy’n cyd-fynd ac amcanion eu busnes a hynny gyda’r cynnwys marchnata mwyaf priodol sydd ar gael.

OPTIMEIDDIO PEIRIANT CHWILIO– SEO

Mae SEO yn broses o wneud newidiadau addas i dudalen we, neu wefan, fel bod y tudalennau unigol yn dod yn  uchel yn safle chwilio’r defnyddwyr.

Ar hyn o bryd, mae Google yn defnyddio 200 o feini prawf i roi tudalen we ar drefn restrol.  Mae llawer o’r meini prawf yn cyfrannu at safle eich gwefan ar y drefn restrol. Mae dau faes yn gwneud gwahaniaeth mawr i’ch safle – cymalau allweddol ac ôl-linciau.