ASIANT GWASANAETH CYFLAWN-ENILLWYR GWOBRAU

RYDYN NI’N CREU PROFIADAU YSTYRLON DRWY ARLOESI MEWN ADRODD STORI, TECHNOLEG, ADLONIANT A CHYNNYRCH.

ARBENIGWYR MEWN FFILM A FIDEOS MASNACHOL.

YCHYDIG WYBODAETH AMDANOM NI A SUT FEDRWN NI EICH HELPU CHI.

RYDYN NI’N DÎM O DECHNOLEGWYR CREADIGOL YN CYDWEITHIO GYDA CHI I DROI EICH SYNIADAU YN ANTUR.

Mae Tanabi, a sefydlwyd yn 2006, yn gwmni creadigol, yn arbrofi drwy gyfuno adrodd stori a thechnoleg i greu profiadau hyfryd ac annaearol. Rydyn ni’n asiant digidol gyda swyddfeydd mewn dwy wlad – ein gwaith ni ydy mabwysiadu eich syniadau a’u datblygu ymhellach. Byddwn yn creu platfformau a datrysiadau digidol fydd yn fwy nag unrhyw beth rydych chi wedi’u defnyddio o’r blaen. Gwneud syniadau hawdd yn hawsach.

More About Video >

Fel partner canolog digidol, rydyn ni’n creu, dylunio a chynhyrchu cynnwys digidol a phrofiadau integredig ar gyfer y We, technoleg symudol a’r  byd go iawn. Gyda chynnyrch hyblyg, yn cynnwys graffigau, ffilmiau, cynllunio integredig, brandio corfforaethol a masnachol, rydyn ni’n gwneud defnydd llawn o’r cyfryngau gyda phersbectifau aml-ffased 360 gradd.

EIN GWASANAETHAU

FIDEO

Ar ochr adloniant Tanabi y gwelwyd y tyfiant cyflymaf y cwmni. Ar hyn o bryd rydyn ni’n datblygu ystod eang o brojectau aml-blatfform.

FFILM

Peth cyntaf a wnawn bob tro ydi gweithio allan y ffordd orau i  ddatblygu eich syniadau yn y ffordd fwyaf creadigol a rhesymegol posib.

Y TÎM

EUROS JONES EVANS
Sefydlydd / PW
SAMIRA MOHAMED ALI
IS-LYWYDD TANABI
MILES VRAHIMIS
DYLUNYDD GRAFFEG
Surendra Mahabir
IS-LYWYDD, TECHNOLEG

GWAITH NODWEDD

VINCENT DE PAUL, ENILLYDD GWOBR EMMY

 

Sefydliad dielw yw BritWeek® a ddechreuwyd yn Los Angeles yn 2007 gan Nigel Lythgoe, a’r Prif Gonswl Bob Peirce y pryd hynny. Eu bwriad oedd amlygu’r cydweithio creadigol rhwng y Deyrnas Unedig a Califfornia (a Miami erbyn hyn). Ym Mawrth 2013, lansiwyd BritWeek yn swyddogol ym Miami. Ers 2014, Tanabi ydi noddwr a phartner swyddogol y cyfryngau cymdeithasol BritWeek® Miami, gyda Phrif Weithredwr Tanabi Euros Jones-Evans yn aelod o’r bwrdd.

BritWeek®

Sefydliad dielw yw BritWeek® a ddechreuwyd yn Los Angeles yn 2007 gan Nigel Lythgoe, a’r Prif Gonswl Bob Peirce y pryd hynny.  Eu bwriad oedd amlygu’r cydweithio creadigol rhwng y Deyrnas Unedig a Califfornia (a Miami erbyn hyn). Ym Mawrth 2013, lansiwyd BritWeek yn swyddogol ym Miami.  Ers 2014, Tanabi ydi noddwr a phartner swyddogol y cyfryngau cymdeithasol BritWeek® Miami, gyda Phrif Weithredwr Tanabi Euros Jones-Evans yn aelod o’r bwrdd.

ParkJockey™

Cwmni cychwynnol byd-eang yw ParkJockey™ gyda’i brif swyddfa yn Llundain. Maen nhw’n gobeithio chwyldroi’r farchnad parcio ragdal. Gyda’u technoleg ‘Parcio Cyffwrdd Unwaith’, gall gyrwyr ddod o hyd i le parcio ar eu cyfrifiadur neu ddyfais symudol cyn cyrraedd pen eu taith mewn ffordd effeithlon a chyflym.

 • We are currently working with Tanabi on a variety of digital projects, including the creation of a demo video highlighting our revolutionary One Touch Parking app to be used on our website and as a part of a larger promotional campaign. I must say that we’ve had nothing but exceptionally fine dealings with Tanabi the past few years and the quality of their work has been superb.

  UMUT TEKIN

  CEO & Co-founder Park Jockey
 • I am extremely pleased with the work done by Tanabi. From the very beginning I knew that I had made the right decision in trusting them to film my segments. We have used Tanabi for development and branding of our existing products and web channels over the last four years and also plan further launches together. I’m confident to say that Tanabi is out company of choice for our audio and visual projects to come and I personally look forward to engage with such a great team pretty soon.

  Kevin Green

  Owner, Kevin Green Wealth
 • Tanabi has taken a leadership in the strategic planning and delivery of the high macrocosms campaign that underpins the annual week-long BritWeek Miami programme. They have not only brought the creative vision, but the technology platforms and technical capabilities to the table. I have also been impressed by Tanabi’s ability to navigate and represent the interest of the numerous public and private stakeholders in the programme.

  REBECCA MOWAT

  HM Counsel & Head - UK Trade & Investment

NEWYDDON

EIN NEWYDDION DIWEDDARAF

FFILM GYFFROUS ‘BY ANY NAME’ YN ENNILL DWY WOBR GAN YNG NGWYL FFILMIAU RHYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU

February 9, 2016

Canolfan Dylan Thomas, Abertawe. Dydd Mawrth 9fed Chwefror 2016 Mae cwmni cynhyrchu Ffilmiau Tanabi wedi derbyn dwy wobr gan Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Gogledd Cymru am y Ffilm Hir Orau a gynhyrchwyd yng Nghymru, gyda’u ffilm ‘By Any Name’.  Mae’r wedi ei seilio ar nofel boblogaidd  gan yr awdures enwog, Kathryn John. Dyfarnwyd hefyd gwobr yr…

Read the article

Happy New Year / Blwyddyn Newydd Dda

January 3, 2016

We would like to wish all our partners and friends a great new year that will be filled with happiness and success, thank you for your continued support across the group. We are excited to be launching #Tanabi2020, our 5 year plan which will hopefully make a big difference in Wales, details will be announced…

Read the article