CYSYLLTWCH Â NI

ANGEN EICH SYNIAD MAWR NESAF? OS OES GENNYCH GWESTIYNAU NEU SYLWADAU, CYSYLLTWCH Â NI YN Y FFORDD FWYAF CYFLEUS I CHI, OS GWELWCH YN DDA. HOLWCH NI’N DWLL. DOES DIM UN CWESTIWN RHESYMOL NA ALL EIN TÎM EI ATEB.

CYFEIRIAD

Canolfan Dylan Thomas,

1 Somerset Place,
Abertawe SA1 1RR
 Y Deyrnas Unedig

FFÔN

+44 (0) 1792 687727

E-BOST

info@tanabi.co.uk

SWYDDI & SWYDDI PRESWYL

Os ydych chi’n unigolyn talentog sy’n frwdfrydig yn yr hyn rydych chi’n ei wneud, buasem yn hoffi clywed gennych. E-bostiwch linc i ni i’ch portffolio i:jobs@tanabi.co.uk

YMHOLIADAU’R WASG

Cysylltwch ag Euros Jones-Evans neu ffonio ein prif linell: +44 (0)1792 687 727

This will be replaced with the Google Map.