FIDEO

FIDEOS CORFFORAETHOL 

Gallwn ddarparu gwasanaethau cynhyrchu fideos corfforaethol llawn gan gynnwys datblygu syniad, cynhyrchu, ac ôl-gynhyrchu. Ar gyfer y rhai sydd angen yr holl becyn sgript-i-sgrîn, gall Tanabi ysgrifennu, cynhyrchu a golygu’r cynnyrch gorffenedig yn ôl amcanion y cwsmer. Pa un ai saethu ar safle neu yn ein stiwdio yn Abertawe, caiff pob manylyn sylw gofalus- gan sicrhau bod ein gwaith o’r radd flaenaf yn cwrdd ag anghenion a nodau arbennig pob un cleient. Mae Tanabi’n cynnig 3-D, 2-D, golygu graffigau symudol, gwneud sgrin werdd, cysyniadau, sgriptio a chymorth i greu, pecynnau camera HD llawn, y gallu i recordio sain gyflawn, a llyfrgelloedd cerdd eang heb-freindal. Mae ein meddalwedd rhaglenni’n cynnwys fideos marchnata, fideos arddangos/corfforaethol, creu fideos ar gyfer y We, fideos hyfforddi, a hyd yn oed fideos graffigau symudol/animeiddio.

 

FFILMIO DIGWYDDIADAU

Mae gennym ystod o wasanaethau ar gyfer ffilmio digwyddiadau. Gall digwyddiadau ee cyflwyniadau, sgyrsiau, seminarau a sioeau theatr gael eu ffilmio ar gyfer ffrydio byw neu recordio i DVD neu ar-lein. Rydyn ni wedi gweithio ar ddigwyddiadau byw aml-gamera, a golygu ar y pryd yn ogystal â ffilmio cynadleddau, areithiau pwysig, gan ddarparu criw a gwasanaeth sy fwyaf addas ar gyfer cyllideb ac anghenion y cleient.  Rydyn ni wedi ffilmio digwyddiadau ar draws y DU ac yn fyd eang.  Rydyn ni’n cynnig gwasanaethau cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu ar gyfer y digwyddiad ac (yn dibynnu ar y gyllideb ac amcanion terfynol y fideo) yn cynnig offer diweddaraf a chriw proffesiynol er mwyn cael y canlyniadau gorau o’r prosiect.

Rydyn ni wedi ffilmio pob math o ddigwyddiadau o bob maint, o gyfarfod bychan gyda Thîm Uwch Reoli, llwytho i fyny i safle porthol y cwmni, dilyn ymgyrchoedd mawr gwleidyddol ym Miami a llwytho i fyny clipiau fideo o brif uchafbwyntiau’r dydd yn ystod yr ymgyrchoedd.

Os ydych chi’n edrych am set o fideos dros gyfnod o 12 mis, yna gallwn gynnig pecynnau disgownt neu berthynas hirdymor gyda phrif frandiau – gallwn edrych ar becynnau pwrpasol.

Package 1

 • £950
 • +VAT

 • 6 Hours of Filming with Assistant
  Meeting prior to filming with Camera Operator
  Detailed plan put in place for the aim of the video
  High quality professionally edited video
  Approx. 12 - 20 mins of HD video with music (Single or broken into 2 x 6mins)
  40 stills from the video footage
Package 2

 • £1,500
 • +VAT

 • 6 Hours of Filming with Assistant
  Stills photographer
  Meeting prior to filming with Camera Operator
  Detailed plan put in place for the aim of the video
  Intense and high quality professionally edited video
  Approx. 30 mins of HD video with music
  Plus a teaser video (Up to 2mins)
  40 stills from the video footage
  10 edited photographs and all raw stills on disc
Package 3

 • £2,200
 • +VAT

 • 10 hours of filming with a Full Crew
  Stills photographer
  Meeting prior to filming with Camera Operator
  Detailed plan put in place for the aim of the video
  Intense and high quality professionally edited video
  Approx. 1 hour of HD footage of video with music
  Plus a teaser video (Up to 2mins)
  60 stills from the video footage
  15 edited photographs and all raw stills on disc